Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

Muszę kupić sobie ładne kieliszki... Bo jak upierdolić się, to upierdolić się z klasą. 
— Lisie-piekło
2073 c273
Reposted fromlittlefool littlefool viastripmymind stripmymind
5648 c4cd
Reposted fromkarmacoma karmacoma viastripmymind stripmymind
pogadamy o życiu,  pocałujemy się troche i jakoś to będzie
— 20:28
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viastripmymind stripmymind
Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromSabela Sabela viastripmymind stripmymind
5167 d20f
Reposted fromblackdrama blackdrama viastripmymind stripmymind
I w końcu chyba to zrozumiałam, że nie trzeba ani nowego roku, ani poniedziałku, ani cudownego znaku z nieba. Czekając na tą specjalną przyczynę do zmiany, opóźniamy tylko moment dojścia do celu.
http://mywonderland.soup.io/
Reposted frommywonderland mywonderland viastripmymind stripmymind
Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.
Zauważyłeś pewien schemat? To, że rzeczy wyglądają inaczej, zanim je kupisz, niż gdy już je masz? Twoje nastawienie zmienia się, kiedy je dostajesz. Zauważyłeś?
— Jonathan Franzen "Korekty"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viastripmymind stripmymind
6662 600a 500
Reposted fromtwice twice viastripmymind stripmymind
Wydaje się smutna. Zła. Wygląda inaczej niż wszyscy ludzie, których znam - nie potrafi przybierać wesołej miny, gdy wie, że ktoś się jej przygląda. Nie zakłada dla mnie maski, co w jakimś sensie sprawia, że mam do niej zaufanie.
— Matthew Quick - Poradnik Pozytywnego Myślenia
Reposted fromstripmymind stripmymind
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viastripmymind stripmymind
4856 ccb7
4783 2f8d

June 11 2015

6608 f73f 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastripmymind stripmymind
6722 3976
Reposted fromkreatura kreatura viastripmymind stripmymind
6487 8d81
Reposted frommhsa mhsa viastripmymind stripmymind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl