Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2017

Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
7269 c480
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaoutoflove outoflove
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted frompuella13 puella13 viaoutoflove outoflove
9519 ac4e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutoflove outoflove
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaoutoflove outoflove
5471 2013 500
Reposted fromdivi divi viaoutoflove outoflove
8838 a2d2 500
Reposted fromoll oll viaoutoflove outoflove
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoutoflove outoflove
0180 407f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viaoutoflove outoflove
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viaoutoflove outoflove
9049 19c6
Reposted fromcountingme countingme viaoutoflove outoflove
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viaoutoflove outoflove
8465 dd36
Reposted fromnyaako nyaako viaoutoflove outoflove
Chcę Cię na zawsze, kurwa, chcę Cię naprawdę. Powiedz mi, że mnie kochasz, powiedz to na poważnie.
Reposted fromorchis orchis viaoutoflove outoflove
9838 48da 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl