Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2018

5315 faeb 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
5809 62d1
Reposted from4777727772 4777727772 viarosses rosses
6357 fdd7 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
6367 12d8 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
6371 9d32 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
7643 a57d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
4905 3ba5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
4909 92c1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viarosses rosses
Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź.
— Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
Reposted frompieprzycto pieprzycto viarosses rosses

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viarosses rosses
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viarosses rosses
Reposted fromshakeme shakeme viarosses rosses
1032 3d85 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viarosses rosses
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viarosses rosses
Potrzebujesz kogoś, kto Cię ujarzmi, jednocześnie dając Ci złudzenie, że jesteś absolutnie wolny...
Reposted fromscorpix scorpix viarosses rosses
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz
Reposted fromolakocie olakocie viarosses rosses
2798 603e 500
Reposted fromdivi divi viarosses rosses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl