Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2019

0357 3495 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viaseriale seriale

October 29 2019

 Czego się tam dowiedziałem? Że dobro nigdy nie zwycięża. Ilość zła na świecie nigdy się nie zmniejsza. Człowiek jest straszny. 
— Swietłana Aleksijewicz - "Cynkowi chłopcy"
Reposted fromlovvie lovvie viamhsa mhsa
Sponsored post
Reposted byLegendaryy Legendaryy
9425 ce1c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamhsa mhsa

October 28 2019

Serca są jak umowy. Ludzie je łamią, a później idą sobie dalej. A dalej to już mijają się jak nieznajomi, mimo, że wcześniej kochali się ponoć na zawsze.
— Piotr C.
Reposted fromcorvax corvax vianyaako nyaako
1275 3c2a
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven vianyaako nyaako
Nienawidzę też, jak mnie ludzie pytają wesolutko, jak się czuję, takim tonem, jakby się z góry spodziewali pozytywnej odpowiedzi, mimo że doskonale wiedzą, że czuję się jak groch przy drodze.
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianyaako nyaako
7141 f240 500
Reposted fromverronique verronique vianyaako nyaako
2627 c31a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianyaako nyaako
Naucz się wykorzystywać w życiu okazje, jednocześnie nie wykorzystując ludzi.
— Aleksandra Steć - "Moja dusza pachnie Tobą"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianyaako nyaako

October 20 2019

Jak tu będziesz tak siedzieć to nigdy nie wstaniesz.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
- Jak to możliwe, że wszystko przy tobie wydaje się lepsze?
- Po prostu nie lubię, jak jesteś smutna.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2963 ce59
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Gdyby udało jej się pokonać samą siebie, mogłaby zajść tak daleko, jak by tylko chciała.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Pamiętaj, że dobrzy przyjaciele, dobre zdrowie i dobre małżeństwo nie są ci dane raz na zawsze.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Łatwo jest wierzyć, że to, co najlepsze w naszym życiu, ma się dopiero wydarzyć. To zwyczajna ludzka słabość. Bóg nauczył nas tęsknić.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2990 f583 500
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
Metafory są rzeczą niebezpieczną.
Z metaforami nie należy igrać.
Miłość może się narodzić z jednej metafory.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...